>

Język niemiecki

Czy wiesz, że ...

  • język niemiecki jest językiem urzędowym nie tylko w Niemczech, lecz także w Austrii, Szwajcarii, Liechtensteinie, Luksemburgu, Belgii i Włoszech?

  • język niemiecki należy donajczęściej nauczanych języków świata?

  • język niemiecki należy do dwóch najczęściej używanych języków w internecie?

  • język niemiecki jest najczęściej używanym językiem ojczystym w Unii Europejskiej?

  • więcej niż 100 milionów ludzi poza obszarem niemieckojęzycznym zna i mówi w języku niemieckim?

  • wszystkich książek, które publikowane są rocznie na całym świecie, ukazuje się w języku niemieckim? Stanowi to liczbę 60000.

 

Kursy języka niemieckiego

  • kursy ogólne na wszystkich poziomach zaawansowania.Są to kursy nastawionena wszechstronny rozwój wszystkich sprawności językowych tj: pisania, mówienia słuchania, czytania, niezbędnych do porozumiewania się w języku obcym we różnych sytuacjach codziennych, z naciskiem na komunikację ustną. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 90 min. w 4-osobowych grupach.

  • kursy specjalistyczne - przeznaczone dla osób pragnących doskonalić znajomość języka, poszerzając ją o elementy języka fachowego, stosowanego w środowisku zawodowym, np. kursy dla personelu medycznego, biurowego, menedżerów, itp.)

 
Grupa Ilość godzin 8 miesięcznych rat
Zajęcia w grupie 4,5-osobowej 60 142 zł

 

Centrum Językowe Expert

ul. Radziecka 13

33-300 Nowy Sącz

Zapisy i informacje:

tel: 883319009 

mail:expert@expertns.edu.pl

Home | O nas | Oferta | Galeria | Kontakt i lokalizacja

© Centrum Językowe "Expert"
Szkołą językowa Nowy Sącz. Realizacja: Verakom